Arhiva oznake Corporate

Program za obrtnike

Obrtnik 3.5 program za vođenje poslovnih knjiga za obrtnike ( knjige U-RA, I-RA, KPI ), evidencije naplate poreza, ponude, računi, …