Program za obrtnike

Program za obrtnike

Obrtnik 3.5 program za vođenje poslovnih knjiga za obrtnike ( knjige U-RA, I-RA, KPI ), evidencije naplate poreza, ponude, računi, …

O autoru

Admin Admin administrator

Trebate se prijaviti kako bi mogli napisati komentar.